Szkoła Muzyczna I stopnia

w Uniejowie oddział w Poddębicach

O szkole

W Powiecie Poddębickim jest jedna placówka artystyczna kształcąca w profilu muzycznym, a najblizsze szkoły muzyczne znajdują sie w Zduńskiej Woli, Łodzi, Sieradzu oraz Turku i Koninie ( ok. 30 – 60 km ). Stąd też szkoła muzyczna w naszym powiecie stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół artystycznych w regionie.

Szkoła Muzyczna I Stopnia powstała w 2001r. i jest szkołą dającą podstawy wykształcenia muzycznego oraz możliwość kontynuowania kształcenia w innych szkołach muzycznych II stopnia. Do szkoły uczęszcza około 90 uczniów  w wieku od 9 do 18 lat pochodzących z obszarów wiejskich i małych miasteczek. Jest to obszar w wiekszości rolniczy, dotkniety znacznym stopniem bezrobocia, przez co sytuacja finansowa uczniów jest trudna i dość niekorzystna. Uniemożliwia to uczęszczanie do innych szkół muzycznych. Nauka odbywa się w cyklu 4-letnim. W szkole prowadzone są klasy instrumentów dętych, klasa fortepianu, gitary, arkodeonu i perkusji. Zajęcia odbywaja sie w godzinach wolnych od zajęć w szkole ogólnokształcącej w formie indywidualnej (gra na instrumencie) oraz grupowej (zajęcia ogólnomuzyczne – kształcnie słuchu, audycje muzyczne).

O wyborze kierunków kształcenia zadecydował fakt, iz powiat poddębicki posiada bogate tradycje muzyczne w zakresie orkiestr detych, które funkcjonują tu od wielu lat przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Młodzi adepci orkiestr stanowią trzon uczniów szkoły. Orkiestry równiez wyposażają większość uczniów w instrumenty do nauki gry. Szkoła Muzyczna w Uniejowie w dużej mierze przyczynia się do rozbudzenia i rozwoju zdolności artystycznych dzieci i młodzieży oraz wzbogacania działalności kulturalnej powiatu. Nade wszystko jest instytucjonalną formą opieki nad amatorskim ruchem artystycznym, zwłaszcza posiadającymi głebokie tradycje i cieszącymi sie dużym uznaniem orkiesrami dętymi.

Zwiększ czcionkę
Kontrast