Zegar

Do wakacji zostało 22.06.2018 10:00 116 Dni

Kalendarz

February 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Uniejowie z oddziałem w Poddębicach

 

W Powiecie Poddębickim jest jedna placówka artystyczna kształcąca w profilu muzycznym, a najblizsze szkoły muzyczne znajdują sie w Zduńskiej Woli, Łodzi, Sieradzu oraz Turku i Koninie ( ok. 30 - 60 km ). Stąd też szkoła muzyczna w naszym powiecie stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół artystycznych w regionie.

Szkoła Muzyczna I Stopnia powstała w 2001r. i jest szkołą dającą podstawy wykształcenia muzycznego oraz możliwość kontynuowania kształcenia w innych szkołach muzycznych II stopnia. Do szkoły uczęszcza około 90 uczniów  w wieku od 9 do 18 lat pochodzących z obszarów wiejskich i małych miasteczek. Jest to obszar w wiekszości rolniczy, dotkniety znacznym stopniem bezrobocia, przez co sytuacja finansowa uczniów jest trudna i dość niekorzystna. Uniemożliwia to uczęszczanie do innych szkół muzycznych. Nauka odbywa się w cyklu 4-letnim. W szkole prowadzone są klasy instrumentów dętych, klasa fortepianu, gitary, arkodeonu i perkusji. Zajęcia odbywaja sie w godzinach wolnych od zajęć w szkole ogólnokształcącej w formie indywidualnej (gra na instrumencie) oraz grupowej (zajęcia ogólnomuzyczne - kształcnie słuchu, audycje muzyczne).

O wyborze kierunków kształcenia zadecydował fakt, iz powiat poddębicki posiada bogate tradycje muzyczne w zakresie orkiestr detych, które funkcjonują tu od wielu lat przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Młodzi adepci orkiestr stanowią trzon uczniów szkoły. Orkiestry równiez wyposażają większość uczniów w instrumenty do nauki gry. Szkoła Muzyczna w Uniejowie w dużej mierze przyczynia się do rozbudzenia i rozwoju zdolności artystycznych dzieci i młodzieży oraz wzbogacania działalności kulturalnej powiatu. Nade wszystko jest instytucjonalną formą opieki nad amatorskim ruchem artystycznym, zwłaszcza posiadającymi głebokie tradycje i cieszącymi sie dużym uznaniem orkiesrami dętymi.

 

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017

Egzamin klas IV

2017